به نام خداوند بخشاینده مهربان
فضیلت و خواص سوره توحید

هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.

 


 

 

قرآن

یکصد و دوازدهمین سوره قرآن کریم است که مکی  و 4آیه دارد. این سوره را «اخلاص، صمد، اساس، برائة، جمال، معرفت، مانع، نور، تفرید، تجرید، ولایت» (1) نیز می گویند.

این سوره از ارزشمندترین سوره های قرآن است که به قرائت و ارتباط با آن بسیار سفارش شده است و آثار و فواید بیشماری دارد.

امام باقر علیه السلام فرموده اند: سوره توحید برابر با یک سوم قرآن است. (2)

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: هر کس سوره توحید را بخواند و به آن ایمان داشته باشد توحید را شناخته است.(3)

رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرموده اند این سوره را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است. (4)

هم چنین از ایشان نقل شده است: هر کس سوره توحید را قرائت نماید با خواندن آیه اول، خداوند هزار نگاه به او می کند و با خواندن آیه دوم، خداوند هزار دعای او را مستجاب می کند و با آیه سوم هزار خواسته اش را به او می دهد و با آیه چهارم، هزار حاجت از حاجت های دنیا و آخرتش را روا می کند.(5)

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس سوره توحید و قدر را در روز یا شبش 100بار  قرائت نماید خداوند پس از مرگش نوری در قبر او قرار می دهد و نوری در پیش و پس او قرار گرفته و او را تا بهشت همراهی می کند.(6)

امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس سه روز بر او بگذرد  وسوره توحید را نخواند خوار شده و بند ایمان از او برداشته می شود و اگر در آن حال بمیرد در حال کفر مرده است.(7)

و نیز می فرمایند: هر که روزی بر او بگذرد و در نمازهای 5 گانه اش سوره توحید را نخواند به او گفته می شود تو از نمازگزاران نیستی.(8)

قرائت این سوره در بسیاری از مکان ها و زمان ها مانند پس از نماز صبح، بعد از هر نماز واجب، هنگام خواب و...  سفارش شده است.

از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه 88 سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.(12)

آثار و برکات سوره

1) شفا دهندگی

در این باره در سخنی از امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره حمد و سوره توحید او را شفا ندهد هیچ چیز دیگری او را شفا نخواهد داد همه بیماری ها با این دو سوره درمان می شود.(9)

2) درمان تب

هر کس که حضرت زهرا سلام الله و فرزندانش را دوست دارد و دچار بیماری تب شود سوره توحید را 1000 بار بخواند آنگاه خداوند را به حق فاطمه قسم دهد که شفا خواهد گرفت.(10)

3) درد چشم

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: هر کس این سوره را بر درد چشم بخوانند به قدرت خداوند دردش آرام می گیرد.(11)

4) درد دندان

از امام باقر علیه السلام نقل شده: هر گاه احساس درد دندان کردی سوره حمد و توحید را بخوان در حالی که دست خود را بر موضع درد گذاشته ای و پس از ان ایه 88 سوره نمل را قرائت کن دردش ارام می گیرد.(12)

5) امنیت

امنیت خواهی و پرهیز از خطرات و حوادث ناگوار از خواسته های اولیه و همیشگی انسان هاست و مردم از هر گونه حادثه و بدی ای که زندگی آرام و بی دردسر آنها را دچار تشویش و گرفتاری کند مخالفند و در پی دستاویز هایی برای امان جویی از این ناگواری ها هستند. سوره توحید  از این دستاویزهای محکم الهی است  که به وسیله آن می توان خود را در آغوش امیت الهی قرار داد . مواردی  که به امنیت جویی از سوره توحید سفارش شده است از این قرار است:

 

الف: هنگام سفر

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس که می خواهد به سفری برود دو طرف چهارچوب در را بگیرد و 11 بار توحید را قرائت نماید خداوند پاسبان او خواهد بود تا به منزلش بازگردد.(13)

قرآن مجید

ب: هنگام خروج از خانه

 

امام صادق علیه السلام می فرماید: هر کس هنگام خرج از منزل 10 مرتبه سوره توحید را بخواند هموراه در حفظ و حراست خداوند است تا به خانه بازگردد.(14)

 

ج: وارد شدن بر حاکم یا قدرتمند

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر وقت بر حاکم یا ستمگری وارد شوی در حالی که به او نگاه می کنی سوره توحید را سه مرتبه بخوان و دست چپت را مشت کن و برا این حال باشد تا از نزد او بیرون می روی.(15)

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند:  هر کس پیش از رفتن به نزد قدرتمند و زورگویی سوره توحید را قرائت کند خداوند به واسطه آن مانع زیان دیدن او می شود.(16)

 

د: هنگام خواب

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس هنگام خوابش سوره توحید را قرائت نماید خداوند50 فرشته را مأمور حراست و نگهبانی او قرار می دهد.(17)

6) رفع فقر و تنگدستی

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است: هر وقت وارد منزل می شوید سوره تحید را بخوانید زیرا این کار فقر را از بین می برد. (18)

7) بخشش گناهان

قرائت سوره توحید از عوامل پاک شدن گناهان است . رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  فرموده اند: هر کس در شب یا روز جمعه ، 200 مرتبه  سوره توحید را در نماز 4 رکعتی  (2تا دو رکعت) بخواند یعنی درهر رکعت بعد از حمد 50 بار توحید را بخواند گناهانش بخشیده می شود هر چند به اندازه دریا باشد. (19)

در فقه الرضا امده است: هر کس سوره توحید را 21 بار بخواند خداوند قصری در بهشت برای او بنا می کند و هر کس 41 بارقرائت کند خداوند همه گناهانش از گذشته و اینده را می آمرزد.(20)

امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: هر کس این سوره را در هنگام خواب بخواند خداوند گناهان 50 سال گذشته اش را می بخشد. (21)

8) استجابت دعا

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در بیان شرایط یک نماز فرمودند: در رکعت اول پس از حمد توحید را بخواند زیرا دعای پس از آن مستجاب می شود و بدین وسیله دعای قنوت آن نیز مستجاب می گردد.(22)

در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود. (24)

9) امان از گناه

امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: هر کس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند و سوره توحید را 11 مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت کند آن روز مرتکب گناه نمی شود هر چند شیطان به سوی او طمع کند. (23)

10) برکت

ایجاد برکت در عمر، زندگی ، کار ، مطالعه،... از عوامل موفقیت در این کارهاست. عوامل  بسیاری برای انسان ایجاد برکت می کنند و اسباب زیادی مانع برکت هستند. قرائت سوره  توحید از عوامل ایجاد برکت است.

در سخن امام باقر علیه السلام آمده است: هر کس سوره توحید را یک بار بخواند مایه ایجاد برکت بر او می شود و هر کس این سوره را دو بار بخواند بر او و خانواده اش برکت داده می شود و اگر آن را سه بار قرائت نماید به او و خانواده و همسایگانش برکت داده می شود. (24)

ختومات مجرب

 از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است: در روز 5شنبه چهار رکعت نماز بجای آورد یعنی در هر دو رکعت یک سلام و به این شکل عمل کند:

1- رکعت اول: سوره حمد و توحید 11 مرتبه

2- رکعت دوم: سوره حمد و توحید 21 مرتبه

3- رکعت سوم: سوره حمد و 31 مرتبه نوحید

4- رکعت چهارم: سوره حمد و 41 مرتبه توحید را بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز، 51 مرتبه توحید را بخواند و 51 مرتبه صلوات بفرستد و پس از آن به سجده رود و در سجده 100 مرتبه بگوید: «یا الله یا الله» بعد از آن دعا کند به آنچه می خواهد می رسد.

پیامبر فرمودند: کسی که این نماز را بجا آورد و از خداوند بخواهد که کوه ها از همدیگر زوال پیدا کنند خواهد شد یا نزول باران را بخواهد خواهد شد و اینکه حجابی میان او و پروردگار نخواهد بود و اینکه خداوند هر آینه غضب خواهد کرد به کسی که این نماز را به جای آورد و حاجت خود را نخواهد.(25)

 

ختم «الله الصمد» در شب جمعه 41 هزار بار بسیار مجرب است.

 

جهت توانگری:

در 3 شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت 10 مرتبه سوره حمد و 11 مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد از سلام 100 مرتبه صلوات بفرستد.(26)

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

فضیلت و خواص سوره های ناس و فلق

با سوره های فلق و ناس می توان بهترین امنیت را برای خود و خانواده خود به وجود آورد و شر حسودان و بدخواهان را خنثی نمود.

 


 

 

قرآن

سوره فلق یکصد و سیزدهمین سوره و ناس آخرین سوره قرآن کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 آیه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را «معوذتین»  می نامند.

در علت نامگذار ی این دو سوره به معوذتین گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همواره حسینین علیهم  السلام را با این دو سوره تعویذ می نمود و با قرائت این دو سوره دو فرزندش را در پناه خداوند قرار می داد.(1)

هم چنین از امام صادق نقل شده است: لبید بن اعصم یهودی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را سحر کرد و ایشات تحت تأثیر سحر بود مثلا وقتی می خواست از در برود در را نمی دید و با دست خود لمس می کرد. خداوند برای دفع سحر این دو سوره را نازل نمود.(2)

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است: هر کس این دو سوره را بخواند مانند این است که همه کتاب های پیامبران الهی را قرائت کرده باشد.(3)

 

آثار و برکات معوذتین

1) تعویذ کردن و خود را در پناه خدا قرار دادن

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: چرا مردم خود را با این دو سوره تعویذ نمی نمایند برای تعویذ بهتر از این سوره ها یافت نمی شود.(4)

با سوره های فلق و ناس می توان بهترین امنیت را برای خود و خانواده خود به وجود آورد و شر حسودان و بدخواهان را خنثی نمود.

در روایتی آمده است: هر کس سوره فلق را قرائت نماید برای او مایه شفا و امنیت از سحر و موجب رحمتی برای ثابت ماندن بر عافیت است و هر کس سوره ناس را بخواند باعث امنیت او از مکرها و حیله های شیطان و سبب رحمتی برای ثبات بر الهام است. (5)

امنیت در خواب نیز از آثاری که در پناه قرائت معوذتین می توان به آن رسید.

امام باقر علیه السلام می فرمایند: هر کس در خواب چیزی موجب ناراحتی او می شود وقتی به رختخوابش می رود سوره های فلق و ناس و آیة الکرسی را قرائت نماید.(6)

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: هر که سوره های توحید و ناس و فلق را هر شب 10 مرتبه بخواند مانند این است که تمام قرآن را قرائت کرده و از گناهانش خارج می شود مانند روزی که از مادر متولد شده است و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است

2) درمان بیماری و دفع سحر

در روایت آمده است: رسول خدا هر گاه یکی  از اعضای بدنش درد می گرفت سوره های توحید و فلق و ناس را بر کف دست راستش می خواند آنگاه بر موضع درد دست می کشید.(7)

از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درد شدیدی داشت و بسیار ناراحت بود جبرئیل و میکائیل به نزد او آمدند. جبرییل نزدیک سر او نشست و میکائیل نزد پای او. جبرئیل او را با سوره فلق و میکائیل او را با سوره ناس تعویذ کرد. (8)

هر کس سوره های «فلق» و «ناس» را هر شب قرائت نماید از شر جن و وسوسه های شیطانی در امان خواهد بود و هر که آن را نوشته و بر کودکی بیاویزد از شر جن و آزار دهنده ها مصون است.(9)

شناسایی اصحاب اعراف در قرآن !

3) بخشش گناهان

 

در سخنی از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمده است: هر که سوره های توحید و ناس و فلق را هر شب 10 مرتبه بخواند مانند این است که تمام قرآن را قرائت کرده و از گناهانش خارج می شود مانند روزی که از مادر متولد شده است و اگر در آن روز یا شب بمیرد به مرگ شهادت مرده است.(10)

4) فرزند دار شدن

هر یک از فاتحة الکتاب و آیه الکرسی و اخلاص و ناس و فلق و کافرون را 70 مرتبه بر آب نیسان بخواند به روایتی قدر را هم بخواند بعد از ان اذکار تکبیر و لا اله الا الله و صلوات را هم به همین اندازه بگوید بعد از این کارها به مدت هفت روز پی در پی صبح و شام قدری از آن آب را بیاشامد خداوند او را شفا می دهد و اگر ناتوانی جنسی دارد درمان می شود و و اگر فرزند دختر یا پسری بخواهد خداوند به او عطا می کند...(11)

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

فضیلت و خواص سوره کوثر

مفسران قرآن کریم گفته اند: این سوره در شأن و منزلت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است.1

قرآن حکیم

روزی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را دیدند که در حال تبسم بود پرسیدند: ای رسول خدا چه چیزی موجب خنده شما شده است؟ فرمود: سوره ای بر من نازل شده است و بعد سوره کوث را قرائت نمودند و گفتند: آیا می دانید کوثر چیست؟ گفتند خدا و رسولش آگاهترند. پیامبر فرمود: کوثر نهری در بهشت است که خداوند با ان مرا به خیر کثیری وعده داده است و آن حوض من است که امتم در کنار آن بر من وارد می شوند.2

در فضیلت این سوره از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است : هر کس سوره کوثر را تلاوت نماید خداوند از آب نهرهای بهشت به او می نوشاند و اجر و پاداش او به اندازه تمامی قربانی های روز عید قربان است. 3

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر کس در نمازهای واجب یا مستحب خود سوره کوثر را قرائت نماید خداوند از آب حوض کوثر به او بنوشاند و کنار درخت طوبی همجوار رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خواهد شد.4

 

1) دیدن رسول خدا صلی الله علیه وآله در خواب

از رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم روایت شده: هر کس سوره کوثر را در شب جمعه 100مرتبه تلاوت نماید رسول خدا را درخواب خواهد دید.5

به همین مضمون از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده استک هر کس سوره کوثر را در شب جمعه پس از نمازی که در نیمه شب می خواند صد مرتبه بخواند به اذن خدا رسولش را در خواب خواهد دید.6

2) برای دور کردن افراد از خود

اگر بخواهی کسی را از خود دور کنی 9 مرتبه سوره کوثر را بخوان و به جانب او بدم به اختیار خود راه کج می کند و می رود.7


ختم مجرب

 برای غنا و توانگری

روز چهارشنبه 40 مرتبه سوره کوثر را به نیت ثروت و توانگری بخواند.8

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

ستاره نیلی

در سوگ سپیده نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان.

 ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی حشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت!

به روزهایی می اندیشیم که پس از واقعه ی عظیم غدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیانی خویش حجت الهی را بر غافلان، تمام می کردی و بدین سان از آغاز، حمایت از ولایت، سرلوحه  خصایل آسمانی ات بود.

غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخم های فزون از ستاره ی پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت، مرهم می نهادی. فتوحات مولا، رهین مهربانی توست.

هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ می تابد. پاره ی تن رسول یار بودی و یگانه یاور یکتا امیر عاشقان. تلألؤ ذوالفقار علی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار قادر، آشکار می شد. رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، تمامت اهل عرش و ساکنان قدس، قرین شعف می شدند

وصله های چادر و بوریای خانه ات، تمنیات و تمایلات خاکیان را به هیچ می انگاشت. صالحان و صدیقین و مقربان ملکوت، آرزومند خدمتگزاری خاندان خدایی ات بودند و بانوان برگزیده ی حق ، رفت و روب آستانه ی خانه ی اهل بیت(علیهم السلام) را تمنا می کردند و با این وصف، دستان مبارکت که بوسه گاه اشرف رسولان بود، از فزونی تلاش مهرآگینت پینه بسته بود.

همه ی قصرهای جنت و تمام گهرها و آذین های باغ بهشت، ذره ای از غبار خشت خانه ات هستند و هستی، جلوه ی یک سجود سالکانه ی تو. اگر نبودی، افلاک و آفریدگان به وادی حیات نمی رسیدند.

ما «اسیر» عنایت تو هستیم و «مسکین» و محتاج شفاعتت. اینک «یتیم» هجران توییم و سیه پوش نیلوفر ساقه شکسته ی شهود؛ « و یطعمون الطعام علی حبّه مسکینا ً و یتیما ً و اسیرا». ما را نیز به طعام معرفت و محبت، میهمان کن و از زلال زمزم خیر کثیر، بنوشان ای عطیه ی عرش! 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

استغفار

یکی دیگر از ذکرهای بسیار مهم استغفار است که مشهورترین صیغه آن (استغفر الله ربی و اتوب الیه) که از آثار آن بخشش گناهان، گشایش در رزق و حتّی سبب بچه دار شدن است.12

یکی دیگر از اذکار مهّم دعاء مکروب یا ذکر یونسیّه است و آن ذکر (لا اله الاّ انت سبحانک انّی کنت من الظالمین) است.

که برای این ذکر آثار فراوانی ذکر شده است که ما در مبحثی جداگانه به طور مفصل به آن پرداخته ایم . که قابل مراجعه برای شما عزیزان هست.

نکته قابل توجه این که آنچه در بحث ذکر مهّم و در درجه بالاتری از نظر کیفیت است ذکر قبلی است نه ذکر لسانی بدون توجّه. و دیگر آن که این ذکر گفتن لطمه ای به سیر طبیعی زندگی ما نزند و ما تنها برای قرب الهی و زنده نگه داشتن یاد خدا در تمام ساعات و حالات عمر خویش به آن بپردازیم نه کسب قدرتها و ارضای هواهای نفسانی که امری ناپسند و مذموم است

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

ذکر(لا حول و لا قوّة الاّ بالله العلی العظیم)

در فضیلت این ذکر آمده است که آن از گنجهای بهشت است. و شفای از نود و نه بیماری و درد است که کمترین آنها همّ و گرفتاری است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند: اگر غمها پیوسته به تو روی آورد، پس بگو (لا حول و لا قوّة الاّ بالله). و نیز روایت شده است فرزند یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسارت دشمن در آمد. وی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و از این غم شکایت نمود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او امر کردند که زیاد و در همه حال ذکر (لا حول و لا قوّة الاّ بالله) بگوید او نیز اطاعت کرد و پس از مدّتی پسرش به همراه صد شتر در هنگامی که مشرکان از وی غافل شده بودند، بازگشت. 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

تحمید(الحمد الله)

از ائمه سفارش به زیاد گفتن (الحمد الله) در همه حالات اعم از نعمت یا مصیبت شده است.9

 امام باقر و صادق علیهماالسّلام فرمودند: هر کس(الحمد الله کما هو اهله) بگوید، نویسندگان آسمانها مشغول می گردند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

تهلیل(لا اله الاّ الله)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند فرمود: (لا اله الاّ الله) قلعه من است و هرکس در آن داخل شود، از عذاب من در امان است.6

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کلمه (لا اله الاّ الله)بهاء و قیمت بهشت است.7

 امام صادق علیه السلام فرمودند: ذکر (لا اله الله و الله اکبر) را زیاد بگوئید، چون در نزد پروردگار چیزی از این دو ذکر محبوبتر نیست

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

تسبیح (سبحان الله)

شخصی از امام علی علیه السّلام درباره تفسیر «سبحان الله» پرسید. امام فرمودند: این ذکر تعظیم و منزه دانستن خداوند است از آنچه مشرکین می گویند. و اگر بنده ای آن را بگوید؛ تمام ملائکه بر او صلوات می فرستند.

 امام صادق علیه السّلام فرمودند: ابلیس گفت: پنج کار است که در آنها من هیچ حیله ای ندارم و سایر مردم در قبضه من هستند:...و کسی که زیاد در روز و شب تسبیح سبحان الله می گوید و ...4

 امیرالمؤمنین علیه السّلام: هرکس روزی سی مرتبه تسبیح (سبحان الله) بگوید: خداوند هفتاد نوع بلا که کمترین آنها فقر است را از وی دفع می نماید

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

ذکر تسبیحات اربعه

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پنج چیز است که چقدر در میزان سنگین اند؛ گفتن سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و اللّه اکبر و فرزند شایسته ای است که از مسلمانی بمیرد و او در مرگ آن فرزند دامن صبر از دست ندهد و به حساب خداوند منظور بدارد. 2

امام صادق علیه السّلام فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: ذکر «سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر» را زیاد بگوئید. چون در قیامت این اذکار با گروهی از فرشتگان و محافظ از پیش رو و پشت سر خواهند آمد. و این اذکار باقیات الصالحات می باشند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

جمله ای از معلم شهید

شهید مطهری (ره)

نباید تصور کرد که تقوا از مختصات دینداری است بلکه لازمه انسانیت است اگر انسانی بخواهد از طرز زندگی حیوانی و جنگلی خارج شود ناچار است تقوا داشته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

پندهای آیت الله ناصری

قرآن  در قیامت شفاعت می کند

خودش را معرفی می کند که من قرآن هستم  . امروز شفاعت می کنم هرکسی که به من عمل کرده و هرکسی که آیات من را زیر پا گذاشتند را خیر شفاعت نمی کنم

بعضی مصادیق تلاوت کنندگان  ملعون

لذا در روایت دارد رب تال القرآن و القرآن یلعنه  خیلی از اشخاص هستند ولی قرآن آنها را لعن می کند (روایت پیغمبر است از ائمه اطهار است) رب تال القرآن و القرآن یلعنه خوب کسی که ربا می خورد حالا آیه ربا را هم می خواند آیا قرآن او را لعن نمی کند خوب مسلم است که لعنش می کند کسی که ظلم می کند و آیه ظلم را هم می خواند آیا قرآن لعنش نمی کند خوب مسلم است که لعنش می کند . آن خواهری که بی بند و بار است و هیچ رعایت حجاب را نمی کند و بعد آیه حجاب را می خواند آیا قرآن او را لعن نمی کند صد درصد لعنش می کند و همینطور ..

پایبندی و عمل به آیات سبب شفاعت می شود

اما شماهائی که عمل به قرآن می کنید و به آیات عمل می کنید و پایبند به آیات قرآن هستید شفاعتتان را می کند . منظور اینکه قرآن هم صورت برزخی دارد آقا ، مثل نماز و اینها الحاصل اینکه

صورت برزخی نماز در کلام مرحوم نراقیین

مرحوم نراقی اعلی الله مقامه الشریف آنجا پدر و پسر هردو نوشته اند که در نماز هرمقداری که توجه شما به حق است همان مقدار یک صورت برزخی زیبائی پیدا می شود مثل یک ملکی که خیلی زیبا و خوش صورت است هر مقداری که حواست در نماز بیشتر جمع باشد این صورت زیبا تر و قشنگ تر است برای شما و برایتان تا قیامت می ماند

اثر امور معنوی مثل نماز و قرآن و .. را بعضی میبینند

منظور اینکه تمام این کار ها اثر دارد منتها آن اثر را من نمی بینم اما کسانی که پشت دیوار ها را میبینند ، می دانند که من چکاره هستم آقا این آثار هست .

حکایت ولی خدا که حقایق و آثار اشیاء را می دید

عرض می شود این داستان را هم عرض می کنم ضرر ندارد می گفت که یکی از بزرگان از آقایان معروف قم است ایشان داستان مفصلی نقل می کردند که می گفت یکی از اولیای الهی آمد منزل ما در قم الان هم آن آقا هست بعد می گفت دیدیم که ایشان از اولیای الهی است و هم طی الارض داشت و هم طی الهوا و .. داشت و ظهر هم منزلمان ماند و غذا نخورد آنهم مفصل است که داستانش را نمی گویم کاری به آن ندارم غرض اینکه مشغول صحبت بودیم و داشت ما را موعظه و نصیحت می کرد بعد دیدیم که یک نفر درب منزل را می زند گفت من رفتم درب را باز کردم دیدم یکی از رفقای ماست گفتم فلانی خوشا به سعادتت بیا یکی از اولیای الهی و ملازمان امام زمان اینجاست بیا ببینش می گفت که رفیق ما آمد داخل ، به محضی که وارد شد این ولی خدا بند شد و دماغش را گرفت و گفت بیرون بیرون بیرون  ! جُنُب جُنُب جُنُب !!‌  این رفیق ما که جوان هم بود رنگ از صورتش پرید و برگشت از اتاق و دوید از خانه رفت بیرون و درب را زد به هم  ورفت و ما هم نشستیم و خجالت کشیدیم و حرفی نزدیم به همین ولی خدا و یک مقدار نشستیم بعد گفت خوب اجازه می دهید مرخص بشویم گفتیم بعدا چه وقت تشریفق می آورید ؟ گفت من خودم اینجا نیامدم که بگویم بعدا چه وقت می آیم به من اجازه دادند اینجا آمدم بعد هم خدا می داند شاید هم تا آخر نیایم رفتش بیرون و تشریف بردند چیزی طول نکشید که رفیق ما آمدش  عرق از سر و صورتش می چکید آمد و گفتیم که مومن چی شد؟ گفت والله من صبح که از خواب بیدار شدم دیدم غسل بر من واجب شده لکن وقت درسم بود گفتم حالا می روم درسم را می خوانم و بعد می روم غسلم را می کنم وضو گرفتم و رفتم سر کلاس بعد فراموش کردم که غسل بر من واجب است و نماز ظهر و عصر را وضو گرفتم و خواندم و نهارم را هم خوردم و آمدم به شما یک سری بزنم ، تا این آقا این حرف  را به من زد متوجه شدم و دویدم رفتم غسل کردم و نمازم را هم هنوز نخواندم باید بخوانم . آنوقت آن آقا گفته بود که بوی تعفنش محله را گرفته است

آقای بید آبادی هم از افرادی بودند که حقایق را می دیدند

قصه آقای بید آبادی هم هست ایشان هم داستانهای مکرری در همین زمینه دارند خیلی وقت هم نمی خواهد بروید جلوتر از این زمان چون ایشان حدود پنجاه شصت سال پیش بوده اند ایشان خیلی راحت خبر های مهمی می دادند .

اثرات وضو در نورانی شدن

  با وضو بودن اثر دارد یعنی وقتی وضو گرفتید و نشستید  یک نورانیتی هست که خودت نمی بینی من هم نمی بینم اما آنهائی که چشمشان باز است می بینند وضو نداشته باشید یک گرد و غبار اطرافتان دور می زند من نمی بینم آنهائی که می بینند  می فهمند و می گویند آقا اگر جنابت باشد خوب ظلمت می شود و بوی تعفنش مثل این ماشینهائی می شود که چاه ها را خالی می کند همان بو را می دهد خیلی عجیب آقا

نتیجه همراهی با حقیقت ایجاد جلوه حقیقت در روح است

لکن احکام الهی همه اش اینطوری است وقتی کسی با حقیقت باشد حقیقت جلوه ای در وجود او دارد پیداست آقا آنهائی که می دانند ،  می خوانند در پیشانی او را .

روایت حضرت سجاد که فرمودند کذبوا و الله

 داستانی هست که حضرت سجاد علی نبینا و آله و علیه السلام ایشان نشسته بودند در منزل خوب حضرت سجاد علیه السلام امام مفترض الطاعه و اجب الاطاعه و جمیع عالم وجود به فرمانشان هستند یک عده ای از جائی آمده بودند و درب خانه حضرت را زدند و کنیزشان آمد گفت کیست کوبنده در ؟ گفتند خدمت آقا عرض کنید : ما از شیعیان شما هستیم از راه دور آمده ایم . حضرت سجاد دوان دوان آمدند پشت در بله هروله وار آمدند پشت در و درب را باز کردند و نگاهی کردند و  فرمودند کذبوا والله به خدا قسم اینها دروغ می گویند و از شیعیان ما نیستند بعد برگشتند   .

مصادیق نا سازگاری  بین ادعای شیعه بودن بعضی با اعمال آنها

آثاری دارد حالا من بگویم آقا از شیعیان شما هستم و در بازارها کلاه برداری ها میکنم اینرا من نمی دانم چطور سازگاری دارد و می گویم از شیعیان امیر المومنین هستم و هزار تا خلاف شرع انجام می دهم نمی دانم چطور با هم  سازش دارند با هم . این مجالسی که بعنوان جشن ما می گیریم و برای خشنودی اهل بیت ع چه خلاف شرع هائی در آن انجام می گیرد نمی دانم  واقعا  اینها چطور سازش دارد با شیعه بودن جلسات جشنی که می گیریم  برای عقدمون و عروسیمون و برای سالگرد فلانمون چقدر خلاف شرع و چقدر پول های بی مورد اینجا مصرف می شود تازه باز هم از شیعیان علی هستیم ؟!  قصه آن وضوی همان بی بی است که مرحوم شیخ بهائی در نان و حلوا آورده است این چه تشیعی  است که هیچ چیزی به آن ضرر نمی زند آقا . عرض می شود که ربا می خورد ضرر به تشیع او  نمی زند آقا هزار تا خلاف شرع می کند ضرر به تشیع او نمی زند آقا توی این مجالس بی بند و بار می رود و می آید (خواهر ها را می گویم ) با این بد حجابی می رود و می آید ضرری به تشیع او نمی زند من نمی دانم این چه تشیعی است که این همه قرص است و هیچ چیزی ضرر نمی زند ظاهرا زمان سابق ضرر می زده ولی زمان ما آقا مثل اینکه نخیر ! و چطور شده است شما بهتر می دانید .

توجه به قیامت و پیام انبیاء‌ علیهم السلام

این راهش نیست عزیز من روز قیامتی هست یکصدو بیست و چهار هزار پیغمبر آمده اند خبر داده اند . آقا فرض بفرمائید یک نفر دکتر یهودی آمده به من بگوید فلان غذا را نخور برایت ضرر دارد به جان امام زمان نمی خورم هرچند دکتر است و یهودی هم هست آقا اما اعتنا به قولش می کنم یکصدرو بیست و چهار هزار پیغمبر آمده اند گفته اند این روش شما یک روش اسلامی نیست آقا خدا پسند نیست تغییر بده روشت را اسلامی بکن ، خیر آقا هیچ خبری نیست آقا منظور اینکه چه عرض کنم

شصت روز مراجعه به منزل امام رضا علیه السلام

 روایتی هم هست از امام رضا علیه السلام که یک عده ای از ایران رفته بودند محضر حضرت موقعی که رسیدند رفتند درب منزل حضرت و در زدند خادم حضرت آمد و گفتند که بگوئید که ما از شیعیان آقا هستیم رفت و عرض کرد که عدّه ای از شیعیان شما پشت در هستند حضرت آمدند در را باز کردند و حضرت فرمودند : ‌نه اینها از شیعیان ما نیستند آقا  راهشان ندادند حضرت . چهل روز یا شصت روز اینها می آمدند دم در و حضرت راهشان نمی دادند بعد اینها ناراحت شدند و گفتند عجب ما شصت روز است مانده ایم اینجا و حضرت راهمان ندادند و ما دیگر نمی توانیم به وطنمان برویم و آبرویمان رفته و ما می رویم خود کشی می کنیم یا می رویم توی بیابانها تا اینکه تلف شویم اما فقط باید بفهیمیم حضرت چرا ما را راه نداده بعد تقاضا کردند و رسیدند محضر حضرت و امام رضا علیه السلام  فرمودند : بله ادعا کردید مطلبی که دور بودید از آن ؛ ادعاکردید که ما شیعیان علی هستیم ! آثار شیعه در شما نیست اصلا هیچ آثاری از شیعه در شما نیست . بله سلمان فارسی از شیعیان بود ، رشید هجری از شیعیان بود ، اویس قرنی از شیعیان بود ، میثم تمّار از شیعیان بود کمیل بن زیاد نخعی از شیعیان بود ; اینها از شیعیان بودند ؛ بله ، اما من و شما چی از شیعه داریم ؟!  کدام آثار شیعه در من و شما هست ؟‌ همه ما کلاهمون پس معرکه است برادران ؛ پرونده هایمان آلوده است ،‌تا بحال از این مدتی که از عمرمان گذشته است پرونده هایمان آلوده شده است ؛ حرفی که دراین نیست ؟‌ حالا هم دیده ایم بد کاری کرده ایم و پشیمانیم بجان امام زمان قسم اگر راست بگوئیم و پشیمان باشیم ،  تمام پرونده های چندین ساله ناصری بایگانی می شود ؛ ابدا ؛ اصلا انگار نه انگار ، که این معصیتی کرده یا گناهی کرده ، همین یک لحظه رفتن در خانه خدا همین کافی است عزیز من ؛ غرض اینکه حضرت فرمودند : شما این ادعای بزرگ را کردید و حال آنکه آنها از شیعیان علی هستند نه شما که روزی هزار تا معصیت با کم و زیادش می کنید . تازه می گوئید از شیعیان علی هم هستید !! گفتند پس چکار کنیم یابن رسول الله حضرت فرمودند بگوئید که از محبّین هستیم . عرض کردند حالا نسبت به عملی که انجام شده است چه کنیم ؟ فرمودند استغفار کنید بعد همگی استغفار کردند و توبه کردند و عرض کردند یابن رسول الله ما از محبین و علاقمندان شما هستیم . حضرت بلند شدند فرمودند : اهلا و سهلا خوش آمدید بفرمائید بفرمائید ، آوردند تا کنار خودشان و زانو به زانوی خودشان نشاندند فرمودند من معذرت می خواهم شما یک دروغی گفتید که هیچ قابل اصلاح نبود و حالا که توبه کردید از آن دروغتان و توبه کردید و گفتید ما از محبین هستیم  بله  . بعد به خادمشان فرمودند : چند روز است که اینها آمدند در خانه و رفتند عرض کرد : شصت روز ، حضرت فرمودند :‌شصت مرتبه برو در خانه شان و سلام مرا به آنها برسان و ازشان احوال پرسی بکن . اینست عزیز من .

 خطبه همام و آثار شیعه

 منظور ؛ امیرالمومنین به این جماعت فرمودند : مَا لِی لَا أَرَى فِیکُمْ سِمَةَ شِیعَتِنَا  غرض همین است ؛ من ، آثار شیعه را در شما نمی بینم آقا ، حضرت اینطور فرمودند : ‌انسان حالا که می گوید من ، شیعه علی هستم ؛ در جمیع ، یعنی تابع علی ؛ یعنی آنجا که علی پا گذاشته است ؛ من هم  همانجا پا می گذارم .  ما کجا آقا این مطالب کجا .

داستان مرحوم دربندی و ملاقاتش با مرحوم شیخ انصاری

این داستان را هم بگویم و دعایتان کنم آقا ؛ مرحوم دربندی یکی از بزرگان بوده ، کتابی هم نوشته است ،‌خیلی مطالبی که در کتب مقاتل نیست ، اینجا هست لکن می گفتند ایشان همه اش در مکاشفه بوده و می دید با چشم باطن بینی اش ؛ می دید با همان چشمها واقعه کربلا را ؛‌‌ دید و نوشت داستانهای عجیبی دارد که در کتب مورخین و مقتلهای کربلا نیست . و مرحوم دربندی ملا و مجتهد مسلم در زمان شیخ انصاری بود  و خیلی علاقمند به حضرت ابا عبد الله بود بعد می گفتند که ایشان از نجف آمده بود کربلا بالا سر حضرت ابا عبد الله این غرفه های ضریح را گرفته بود و قرآن هم به یک دستش و می گفت :  یا اباعبد الله ، قسم می دهم  می دهم ،‌تو را به حق این قرآن و به حق مظلومیت پدر و مادرت حضرت زهرا س که شفاعت شمر را نکنی . این اندازه علاقمند بود و می گفت این بزرگوار حضرت اباعبد الله است و دریاست از محبت و بخشش و هرکسی وصل به او شد خلاص شد آقا . آنوقت این پیر مرد با این سوادش که مجتهد مسلم بود ، قرآن یک دستش و یکدستش هم ضریح را گرفته و حضرت اباعبد الله را قسم می دهد به حق قرآن و به حق پدر ومادرش که مبادا شفاعت شمر را بکند و این اندازه عقیده اش این بوده و همینطور هم هست . به جان امام زمان همین است . اما یک مقدار باشد که سوابق سوئمان را حسابش را برسیم و پرونده های گذشته مان را بایگانی کنیم و بیائیم میدان . خدا شاهد است ممکن نیست احدی را خداوند دست رد به او بزند چون می پذیرد ، قبول می کند و مهربان است ؛ حالا بخواهد قبول نکند ما چه بکنیم آخر ؛ کجا برویم ، پناه به چه کسی ببریم ؟ مسلما به خدا باید پناه برد . منظور اینکه مرحوم دربندی سوال کرد ، از شیخ انصاری (که شیخ انصاری از مهمین علما بوده و جای حرف در او نیست ) در حالی که مرحوم شیخ انصاری از حرم امیرالمومنین داشت می آمد بیرون و مرحوم دربندی داشت وارد حرم می شد دراین هنگام این دو عالم بزرگوار برخورد کردند به همدیگر ؛ بعد  مرحوم دربندی از مرحوم شیخ انصاری سوال کرد :‌که آقا شما ملاذ و مرجع شیعه هستید ، در دنیا و من سوالی از شما دارم .  مرحوم شیخ انصاری فرمودند : خوب بپرس که سوالت چیه ؟ عرض کرد که می خواهم سوال کنم که بوسیدن عَتَبه ی امیرالمومنین جایز است یا خیر ؟ عتبه همان ورودی دم درب است همآن چوب سُفت در است ، که عده ای خم می شوند و می بوسند . بعد مرحوم دربندی می پرسد که آیا بوسیدن چوب سفت در جایز است یا خیر ؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند : خیر جایز نیست ، که عتبه امیرالمومنین را کسی ببوسد ، جز امام حسن و امام حسین و حضرت سلمان و اویس قرنی آنها می توانند عتبه علی را ببوسند . ما که علی را نشناخته ایم چطور عتبه او را ببوسیم . بعد مرحوم دربندی پرسید پس شما جایز نمی دانید که عتبه علی را ببوسند ؟‌فرمود بله  ببوسند عتبه امیر المومنین را ،  نه از این بابت که عتبه امیرالمومنین است ؛‌ چون عتبه علی را همان بزرگان باید ببوسند که او را می شناسند بلکه عتبه علی را ما هم باید ببوسیم بعنوان اینکه جای پای زوّار حضرت اباالفضل  ع است ;  این عقیده را داشتند آقا اینطور میدیدند مطالب را .

مراقبت بر سرمایه محبت زمان زیاد شدن معصیت

منظور اینکه ، دوستشان داریم و سرمایه ما همین است لکن برادران ، یک کاری بکنیم که این محبت و علاقه را نگه داریم ؛‌اگر یک مقداری بی بند و باری زیاد شد و معصیت و مخالفت زیاد شد و تبعیت از شیطان زیاد شد ،‌ دیگر آنجا هم فرق می کند ، تدریجا یک وقتی که ظلمت  زیاد شد و حجاب های ظلمانی زیاد شد بکلی آن نور ولایت از بین می رود یک کاری کنیم که این نور ولایت از بین نرود

خدایا قسمت می دهیم  بعزّت محمد و آل محمد فرج  امام زمان نزدیک بگردان – عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان – خدایا نور ایمان را و خلوص و اخلاص و توجه به همه ما و دوستان امیرالمومینن عنایت بفرما – و صلی الله علی محمد و آله الاطهار

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

حدیث زیبا از امام علی علیه السلام

امام علی (ع):سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبیند و بکوش که خداوند تو را در حال انجام طاعت خود مشاهده کند که اگر این گونه نباشی از زیانکاران خواهی بود.

وسائل الشیعه جلد ۱۵ صفحه ۷۹

 

امام علی (ع) :همانا خدای تعالی خطاب به فرزند آدم می فرماید :ای پسر آدم هرگاه چشمان تو با تو در دیدن حرام منازعه کند برای رفع آن دو پلک قرار دادم که آنها را در هنگام مشاهده حرام در هم کنی و حرام را مشاهده نکنی و اگر زبانت با تو در مورد صحبت از محرمات منازعه کرد دو لب برایت قرار دادم آنها را روی هم ببند و سخن حرام مگو.

وسائل الشیعه جلد ۱۵صفحه ۹۰


امام علی (ع):همانا دین خدا به وسیله اشخاص و مردان سرشناس شناخته نمی شود بلکه به نشانه ها و آیات الهی شناخته می گردد بنابراین دستورات و نشانه های حق را بشناس تا در شناخت صاحبان حق گمراه نشوی.    گفتار دلنشین صفحه ۶۸


امام علی (ع):چه خوب است که تمام صحبتها و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد که چون از پیامبر پرسیدند:در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند: قرائت قرآن و اینکه در حالی بمیری که زبانت به ذکر خدا مشغول باشد.

الحیاه جلد ۲ صفحه ۱۱۳

 

امام علی (ع):عبور امام (ع)به مردی افتاد که سخنان بیهوده بسیار می گفت.امام (ع)در کنار مرد ایستاد و فرمود :ای مرد تو با این گفتار زیادت توسط فرشتگان محافظ اعمال نامه ای را برای پروردگار املاء می کنی پس سخنی بگو که سودت برساند نه که زیانت دهد.

آثار الصادقین جلد ۹ صفحه 25


پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا

معجزات خیار

۱) دارای ویتامین هایی است که روزانه ما بدان نیازداریم. مانند ویتامین های B1 ، B2، B3، B5، B6، اسید فولیک، ویتامینC،کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر و پتاسیم و روی

۲) اگر بعد از ظهر خسته هستی بجای اینکه نوشیدنیهای کافیئن دار بنوشی یک خیار بخور.آنها دارای ویتامینهای بی و هیدروکربون هستند که شما را سرحال آورده و چند ساعت نگه میدارد.

۳) اگر آینه حمام بخار میکند آنرا به آینه بمالید تا از بخار کردن جلو گیری کند.

۴) اگر حشرات و حیوانات باغچه شما را نابود میکنند یک بشقاب آلومینیومی خیار لایه لایه برش خورده را بگذارید تا همه آنها را فرار دهد.

مواد خیار با آلومینیوم ترکیب شده و بویی را ایجاد میکند که همه حشرات و... را فراری میدهد. ولی انسان آنرا حس نمیکند.

۵) اگر روی پوست خود ناهمواری دارید و میخواهیدکه از شر آن قبل از رفتن به استخر خلاص شوید خیار برش خورده را به آن محل ها روی پوست خود بمالید. مواد فتوشیمیایی خیار باعث میشود که کلوژنهای پوست جمع شود و چاله چوله ها از بین بروند. روی چروکها نیز بسیار موثر است.

۶)اگر میخواهید بر گرسنگی عصر فائق آئید خیار بخورید.

۷) یک ملاقات مهم دارید ولی فرصت واکس زدن ندارید خیار را بمالید روی کفش آنرا براق نموده در مقابل نفوذ آب نیز مقاوم میشود.

۸) اگر روغن ندارید، و لولاها سرو صدا میکنند آنرا به آن بمالید روان شوند.

۹) اگر دچار استرس هستید، یک خیار را خرد کرده و در آب جوش بگذارید، مواد شیمیایی آن باعث آرامش شما میشود.

۱۰) بعد از غذا آدامس ندارید و میخواهید به یک ملاقات تجاری بروید، یک برش از خیار را برای سی ثانیه به سقف دهان بفشرید، بوی بد دهان با کشته شدن باکتریهای بد بو از بین میرود.

۱۱) اگر یک روش سبز برای تمیز کردن وسایل استیل میخواهید، با خیار آنها را تمیز کنید.

۱۲) اگر در حال نوشتن اشتباه کردید از آن میتوانید بعنوان پا ک کن (از قسمت بیرونی آن) استفاده کنید.

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا