به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

 

 

 

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ شهریور ،۱۳٩۳ - علیرضا

 

دو سطر برای دلخوشی دادن به خودم:

مهم آن است که آدم از آن چه به دست می آورد خیر ببیند....
و العاقبه للمتّقین

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳٩۳ - علیرضا