به نام خداوند بخشاینده مهربان
حلالم کن

اگه رفتم شدی تنها حلالم کن

اگه خشکید چشمات شدن دریا حلالم کن

تو میدونی این قصه نهایت اخری داره

اگه خنجر زدش پشتم یه روز دنیا حلالم کن

اگه عشق من آب میشه کنار عشق پاک تو

منو عفو کن به حکم دل نشوم رسوا حلالم کن

نه پاییزم کنار تو نه میخندم به حال تو

ولی یک روز که باید رفت چرا حاشا حلالم کن

یه روزی بوسه شادی یه روز بوسه از غم ها

همینه راز این دنیا برای ما حلالم کن

قسم میدم تو رو همراز تو هم اغاز و هم پرواز

توای ماه و تو ای دریا تو ای زیبا حلالم کن

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ فروردین ،۱۳٩٠ - علیرضا