به نام خداوند بخشاینده مهربان
بهشت بی نشان

من با که گویم این که بهارم خزان شده

ماهم به خاک تیره ی  غربت نهان شده

بانوی بی نشان که به هر سو نشان ز اوست

رفت از برم به قامت همچون کمان شده

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٠ - علیرضا