به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

يا زهرا يا حسين

الان کرج زلزله اومد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا