به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

شعری که آیت الله بهجت زیر لب زمزمه میکردند:
این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور
پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالها منتظر سیصد و اندی مرد است
آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید
به گمانم که بنانیست کنارش باشیم!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳٩٢ - علیرضا