به نام خداوند بخشاینده مهربان
وقتی که چشمت به نامحرم افتاد ...

چشمت به نامحرم می‌افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!!اما اگر خوشت آمد، فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو:((یـــــا خیر حبیب و محبوب... ))یعنی: خدایا من تو را می‌خواهم، این‌ها چیه؟! ، این‌ها دوست داشتنی نیستند......

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٢ - علیرضا