به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

محرم تن بودن با محرم دل بودن یکی نیست

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳٩٢ - علیرضا