به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

می رسد روزی که بی هم می شویم

یک به یک از جمع هم کم می شویم

می رسد روزی که ما در خاطرات

موجب خندیدن و غم می شویم

گاه گاهی یادی ما کن ای رفیق

می رسد روزی که بی هم می شویم

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٢ دی ،۱۳٩٢ - علیرضا