به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

انشام دوباره بیست بابای گلم!

موضوع: ( کسی که نیست) - بابای گلم -

دیشب زن همسایه به من گفت: یتیم

معنی یتیم چیست بابای گلم؟!

من منتظرم عزیز! حتما برگرد.........

از این سفر دراز لطفا برگرد......

دعوت شده ای به مدرسه ، باباجان!

یک لحظه فقط بیا و فورا برگرد......
 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ دی ،۱۳٩٢ - علیرضا