به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

می رسد روزی که بی هم می شویم
یک به یک از جمع هم کم می شویم
می رسد روزی که ما در خاطرات
موجب خندیدن و غم می شویم
گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق
می رسد روزی که بی هم می شویم

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ اسفند ،۱۳٩٢ - علیرضا