به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

دولتها مثل ابرهای گريزان بدون باران تند تند آمده اند و رفته اند همه شبيه به هم تنها فرقشان در قيافه شان بوده است يکی کوتاه يکی بلند يکی بادماغ بزرگ يکی کوچک

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا