به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

...

چون بیابانی دور افتادم از خودم

 

و پوسیدم چون پایه‌‌های پلی در آب

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳٩۳ - علیرضا