به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

در زندگی فرصت هایی هست
که فارغ از هیاهوهای شهر
خودت باشی و خودت!
آن وقت
حتی اگر از پرواز پروانه ای لذت ببری
میتوانی سرت را بالا بگیری و بگویی
امروز را
زندگی کرده ام!

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳٩۳ - علیرضا