به نام خداوند بخشاینده مهربان
عشق

عشق ناشی از تصميمی است که در صميم قلب خود می گيريم و اين اتفاقی است که در هر زمان ما می تواند بيافتد

بنجامين شيلد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا