به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

هر چه هوشياری خود را بيشتر به هستی والای معنوی خود نزديک و متحد کنيم جسم ما نيز بيشتر کمال فردی ما را تجلی خواهد داشت

شاکتی گواين

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا