به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

انسان ها برای رسیدن به کمال و تعالی، نیازمند راهنماهایی هستند که آن ها را واسطه های هدایت می نامیم. هر چیزی اعم از انسان، حیوان، نبات و جماد که به هر نحو و شکلی در راستای شناسایی و درک قوانین حاکم بر جهان هستی، انسان را یاری نماید، در این زمره     می باشد. واسطه های دینی نیز به افرادی اطلاق می گردد که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد خود در این رابطه، در رمز گشایی آگاهی ها و تبدیل آن به زبان ساده ی کاربردی و انتقال آن به همنوعان خود همت گمارده، معلم و الگوهای شاخص برای بشریت و انگشت های اشاره به سمت وحدت می باشند

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢۳ امرداد ،۱۳۸۸ - علیرضا