به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

مرا ببر به خواب خود که خسته ام از همه کس...که خواب و بیداری من هر دو شکنجه بود وبس

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱ مهر ،۱۳۸۸ - علیرضا