به نام خداوند بخشاینده مهربان
مسیح

ولادمیر پوتین « من مسیح را ندیده‌ام اما تعاریف او را در انجیل شنیده و خوانده‌ام، من مسیح را در رهبری ایران دیدم».

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۸ - علیرضا