به نام خداوند بخشاینده مهربان
همت مضاعف کار مضاعف

آغاز سال 89 خورشیدی سال همت مضاعف و کار مضاعف بر تمام ایرانیان و فارسی زبانان مبارک باد

همیشه سر سبز و پر توان باشید

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۸ - علیرضا