به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

دیروز اگر عزیز مصر یوسف بود. امروز عزیز دل ما خامنه‌ای ست

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ آبان ،۱۳۸٩ - علیرضا