به نام خداوند بخشاینده مهربان
تقدیم به دوست

تقصیر دلم چیست اگر روی تو زیباست
 حاجت به بیان نیست که از روی تو پیداست
 من تشنه یک لحظه تماشای تو هستم
 افسوس که یک لحظه تماشای تو رویاشت

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٩ - علیرضا