زيبايی

زيبايي در قلبي كه زيبايي را دوست دارد زيباتر است از زيبايي در ديدگاهي كه فقط زيبايي را نظاره مي كند

/ 1 نظر / 25 بازدید