الهی

        الهی!
        نسیمی دمید از باغ دوستی، دل را فدا کردیم
         بو یی یافتیم از خزانه ی دوستی

 

        به پادشاهی بر سر عالم ندا کردیم،
        برقی تافت از مشرق حقیقت،

       آب و گل کم انگاشتیم و دو گیتی بگذاشتیم.
       یک نظر کردی،

      درآن نظر بسوختیم و بگداختیم.
      بیفزای نظری و این سوخته را مرهم ساز
      و غرق شده را دریاب،

      که : می زده را هم به می دارو و مرهم بود

/ 1 نظر / 28 بازدید
سعیدآزاده

انرژی وقتی کاهش می یابد که افکارتان سست می شود '' بنابراین با اشتیاق '' تفکر خود را هشیار نگاه دارید. نورمن پیل سلام دوست عزیز وبلاگ جالب و زیبایی داری. همیشه شاد و موفق باشی[لبخند]