من به يک احساس خالی دلخوشم

من به گلهای خيالی دلخوشم

 نيستم اهل اين خيابانها ولی

با هوای اين حوالی دلخوشم

/ 1 نظر / 8 بازدید
sar_o_sade

سلام و روز خوش . هميشه زمزمه ميکنم با خودم تا يادم بمونه ...... به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست . موفق باشی و هميشه سلامت .