شهید خط مقدم فقط اباالفضل است

نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است
یگانه صاحب پرچم فقط اباالفضل است

رعیت‌اند همه خلق و پادشاه است او
بدان که مالک ما هم فقط اباالفضل است

کسی که زینب کبری به او قسم می‌خورد
یقین بدان که در عالم فقط اباالفضل است

کسی که برد غم او نگاه زینب را
میان هاله‌ای از غم فقط اباالفضل است

در آن مکان که دو دست بریده افتاده
نوشته صاحب زمزم فقط اباالفضل است

زچشم پاره او می‌توان چنین فهمید
به چشم فاطمه محرم فقط اباالفضل است

میان آن همه عاشق که جان فدا کردند
شهید خط مقدم فقط اباالفضل است

/ 0 نظر / 10 بازدید