دل

همه از او سر چشمه گرفتند و چشمه شدند ،

چشمه ها خون شدند ،

خونها گِل شدند ،

گِل ها دل شدند ،

          دل ها خون شدند.

                    خون ها گِل شدند ،

                                     گِل ها چشمه شدند ،

                                     چشمه ها خدا شدند ...

                                                            پس مبارک دلی که خون شود.

 

/ 1 نظر / 24 بازدید

مجانی همین الان 5000 تومان کاسب شید http://www.mi118.com/Register.aspx?Ref=98564