اسرار ناگفته ای از نقاشی های ناخودآگاه

مطمئنا تا به حال این تجربه را داشتید که در کلاس درس یا یک جلسه و سمینار حوصله تان سر رفته باشد آن وقت با خودکاری که در دست دارید روی کاغذ مقابل تان بی هدف نقاشی هایتان را می کشید که نمایانگر درون و افکار شما هستند.

ستاره دلشاد کارشناس ارشد روانسجی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: نقاشی های ناخودآگاه به دوراز محدودیت های ذهن آگاهمان پدید می آیند و اسرار ناگفته ای از شخصیت ما را به تصویر می کشند.

وی در ادامه گفت: پیشنهاد می کنم اگر شما همچنین نقاشی هایی می کشید آنها رادور نیندازید و ببینید چه خصوصیت و روحیه ای داری ترسمی اشکال هندسی نماد ذهنی سازمان یافته است.

* اشکال هندسی: کارایی بالا

دلشاد تصریح کرد: ترسمی اشکال هندسی مثلث، مربع، و دیگر اشکال هندسی نماد ذهنی سازمان یافته است که نشان می دهند به گونه ای روشن و آشکار می اندیشید و دارای مهارت های برنامه ریزی هستید و در برنامه ها و طرح ها بسیار دقیق عمل می کنید و از کارایی و کفایت بالایی برخوردارید.

 

*ترسیم اجرام فضایی: بلند پروازی

این کارشناس ارشد و روانسنجی در ادامه گفت: ترسیم اجرام فضایی مثل ماه و خورشید و ستارگان یا اجرام آسمانی دیگر نماد جاه طلبی و بلند پروازی شما است.

وی تصریح کرد: این افراد افراد خوش بینی هستند و این نیاز را در خود می بینند تایید نشوند یا مورد تشویق دیگران قرار گیرند.

 

*ترسم اشکال در هم: نماد هیجان و تنش شماست

دلشاد تصریح کرد: ترسمی اشکال در هم نماد هیجان و تنش است که نشان می دهد شما در تمرکز دچار اشال می شوید و همیشه چیزی هست که مزاحم تمرکزمان شود.

 

*بازی هایی چون نقطه بازی نماد حس رقابت شماست

این کارشناس ارشد ورانسجنی اظهار کرد: ترسیم بازی ه ایی نظیر نقطه بازی دوز یا شطرنج حس رقابت را در شما به تصویر می کشند.

 

* چهره زیبا وخندان: نماد عشق ورزیدن به مردم است

دلشاد در ادامه گفت:کشیدن چهره های خندان و زیبا موید آن است شما به مردم و دیگران عشق می ورزید و همواره جنبه های مثبت افراد و شرایط را می بینید.

وی اظهار کرد: فرد خوش بین و علاقه مند به فعالیت های اجتماعی هستید وبا دیگران دوستانه برخورد می کنید و خصوصیاتی نظیر انسانیت نیک سرشتی دلسوزی وهمدلی درشما وجود دارد و نسبت به دوستانتان حساس هستید.

 

*چهره های در هم و زشت: نماد حس سو ظن در شماست

دلشاد تصریح کرد: ترسیم چهره های در هم و زشت نشانه حس سو ظن و بدگمانی در وجود شماست. سعی می کنید رفتاری تلخ و طعنه زننده داشته باشید و با مردم میانه خوبی ندارید و در واقع پرخاشگر و طغیانگر هستید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین اعتماد به نفس کافی ندارید و در کارهای گروهی همکاری نمی کنید تند خو هستید و همیشه احساس رنجش و محرومیت می کنید.

 

*فلش ها و نردبان: نماد جاه طلبی در شماست

این کارشناس ارشد روان سنجی عنوان کرد: ترسمی فلش ها و نردبان ها نشانه جاه طلبی در شماست به این صورت که میل زیادی به تایید و اثبات خود دارید و در تصمیمات یکدنده و سمج عمل می کنید و همیشه سعی در تصدیق توانایی ها و استعدادهایتان دارید.

 

* خانه ها و کلبه ها: نماد نیاز به داشتن خانواده است
دلشاد تصریح کرد: ترسیم خانه ها و کلبه ها نماد و نشانه نیاز به داشتن خانواده است و میل دارید در خانواده تان سرمایه گذاری کنید.

وی ادامه داد: در جستجوی سرپناه روحی و معنوی هستید ودر جستجوی خودگشمده تان احساس ناامنی دارید.

 

*اشکال تکراری و دنباله دار نماد صبر و استقامت در شماست

دلشاد در ادامه عنوان کرد: ترسیم اشکال تکراری ودنباله دار نماد صبر و استقامت در شماست. به این صورت که رفتارهایتان پایبند شیوه و اسلوب و در تمرکز توانمند هستید و با هر چیزی کنار می آیید.

 

* گل وگلدان و درخت: نماد احساساتی بودن شماست

این کارشناس ارشد روان سنجی خاطر نشان کرد: ترسیم اشکالی مثل گل وگیاه و درخت و گلدان نماد احساساتی بودن شماست و دوست دارید همیشه در رویاهایتان بمانید. با دوستان روحیه مهربانی دارید و دوستانه رفتار می کنید و فردی اجتماعی هستند.

/ 0 نظر / 20 بازدید