میلاد امام رضا

سالها تاریخ شمسی گشت و گشت شادمان شد تا شنید این سرگذشت

روز میلاد امام هشتم هشت هشت هشتاد و هشت

میلاد امام رضا(ع) مبارک

/ 2 نظر / 29 بازدید
مهدی

هی نگویید التماس دعا! من خودم کوله باری از دردم میروم پیش ضامن آهو تا مگر رو سفید بر گردم ...