بابای جعبه ای

حرفی نمیزنی چرا «بابای جعبه ای»؟


خسته شدم بیرون بیا «بابای جعبه ای»


لطفا بلندتر کمی فریاد هم بزن


این جا نمی رسد صدا «بابای جعبه ای»


با آن قَدَت تو جا شدی آنجا ببین مرا


جا میشوم ببر مرا «بابای جعبه ای»


قد عروسکم شده ای باور کن ای عزیز


من‌‌ مادرت قبول؟ ها؟ «بابای جعبه ای»


بابا عروسکی چرا لالا نمی کنی؟


شب شد لالا لالا «بابای جعبه ای»

/ 0 نظر / 20 بازدید