این دعا از هفت آسمان بالا رود


امام هشتم (علیه السلام) از حضرت رسول (صلى الله علیه و آله و سلم) نقل فرمودند که هرکه


 خواهد که او را از مجاهدین در ملااعلى زیاد ثنا گویند، پس هر روز این دعا را بخواند، و اگر حاجت

 داشته باشد بر آورده شود و اگر دشمنى داشته باشد بر او غالب گردد و اگر قرض داشته باشد

 ادا شود و اگر غمى و همى داشته باشد زایل گردد و این دعا از هفت آسمان بالا رود تا در لوح

 محفوظ براى او نوشته شود، دعا اینست: 


سبحان الله کما ینبغى لله تنزیه خدایرا چنانچه سزاوار اوست


 و الحمدلله کما ینبغى لله حمد براى خدا چنانکه سزاوار اوست 


و لا اله الا الله کما ینبغى لله معبودى نیست جز خدا و یگانگى شایسته خداست 


و الله اکبر کما ینبغى لله و خدا را بزرگ شمرم آنچنانکه سزاواراست 


ولا حول و لا قوه الا بالله وجنبش ونیرونیست جز به خدا 


و صلى الله على محمد النبى و على


 و درود فرستند خدا بر محمد پیامبر وبر اهل بیته و جمیع المرسلین خاندانش 


و تمام فرستادگان و النبین حتى یرض الله و پیامبران تا خدا خشنود شود
/ 0 نظر / 3 بازدید