نیایش

رحیما ما را توان ده کوشا و مشتاقانه فاصله ها را طی کنیم و در عصر ظهور راهمان مشخص و نبردمان خدا گونه باشد ما منتظران بعشق طلوع فجر میخواهیم وادی بعد وادی را طی کنیم ,تنهایمان مگذار یا رب......

معبودا یک سر طناب اتصال در دست توست و سر دیگر در دست ماست . بالا محکم _ پایین ,لغزان !  چرا میلغزد نمیدانم, اخر میشود به خورشید نگریست و لغزید !؟ یا بصیر و سمیع نگشته ایم  یا تو رخ پنهان کرده ای ....!

     پرده بردار که بیگانه خود ان روی نبیند            تو بزرگی و در اینه کوچک ننمایی

/ 0 نظر / 26 بازدید