دلم 1 دوست میخواهد

دلم یک دوست می خواهد
که خیلی مهربان باشد
دلش اندازه دریا
به رنگ آسمان باشد

...

کسی باشد پر از شبنم
پر از پروانه، آهو، آب
صدایش چکه ای آواز
نگاهش تکه ای مهتاب

کسی باشد که حرفم را
بفهمد با دل و جانش
پرستوی دلم راحت
بخوابد توی دستانش

دلم می خواهد او چیزی
شبیه برف و مه باشد
و جنس دست هایش از
هوای پاک ده باشد

همیشه صبح تا شب من
در این رؤیای شیرینم
تمام صورتم چشم است
ولی او را نمی بینم!

/ 0 نظر / 47 بازدید