می رسد روزی که بی هم می شویم

یک به یک از جمع هم کم می شویم

می رسد روزی که ما در خاطرات

موجب خندیدن و غم می شویم

گاه گاهی یادی ما کن ای رفیق

می رسد روزی که بی هم می شویم

/ 1 نظر / 2 بازدید
elham

در پی این آمدن ها؛ رفت ها عاقبت البته آدم می شویم ...