شعر حضرت حافظ در مدح حضرت ابوالفضل(ع)

شاه شمشاد قدان ، خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان

 مست بگذشت و نظر بر منِ درویش انداخت

 گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان

 تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود

 بنده من شو و برخور ز همه سیم تنان

 کمتر از ذره نئی، پست مشو، مهر بورز

 تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

 بر جهان تکیه مکن ور قدحی مِی داری

 شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان

 پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد

 گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان

 دامن دوست بدست آر و ز دشمن بگسل

 مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

 با صبا در چمن لاله ، سحر می گفتم

 که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

 گفت حافظ من و تو مَحرم این راز نه ایم

 از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان

/ 1 نظر / 25 بازدید
ارغنون

سلام . از کجا می دونی که حافظ این شعر رو در مدح حضرت ابوالفضل (ع) گفته ؟