دستوربرای دیدن خوابهای خوشایند

اهل سلوک گویند: به وقت خواب لازم است انسان مراقبتهای لازم را در مورد خود به کار گیرد، تا موهبتهای بزرگی که در همین خواب برای انبیاء و اولیاء حاصل می شده است، به او عنایت شود.این دستورات عبارتند از:
1- روی به قبله و روی دل به قبله
2- خواندن بسم الله الرحمن الرحیم
3- خواندن آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه کهف (قل انما ...)
4- خواندن آیه مبارکه 285 از سوره مبارکه بقره (آمن الرسول...)
5- خواندن تسبیح حضرت زهرا (س)
6- خواندن «آیه الکرسی»
7- خواندن سوره مبارکه قل هو الله احد به مقدار سه یا یازده مرتبه
8- خواندن آیه مبارکه 147 از سوره مبارکه نساء (یفعل الله...) سه مرتبه
9- خواندن آیه مبارکه 18 از سوره مبارکه آل عمران (شهد الله...)
10- ذکر استغفار

/ 0 نظر / 20 بازدید